Sprawne, przyjazne i ekologiczne miasto

Portal Miejski, redagowany przez dziennikarzy przy współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin życia, bazuje wyłącznie na wiadomościach pozyskanych od oficjalnych i uznanych źródeł.
Wybrane wiadomości i dane statystyczne, wzbogacone o fotografie, mapy, wykresy i tabele są rzetelne, bezstronne, zawsze opierają się na źródłach i faktach.

Zachowujemy neutralność polityczną co oznacza niezależność od jakiejkolwiek partii politycznej, nieuwikłanie w bieżącą grę polityczną lub trwałe konflikty ideologiczne i ustrojowe. Jednak nie oznacza to naszej apolityczności, absolutnie nie dystansujemy się od polityki, gospodarki i spraw społecznych oraz własnego sposobu myślenia o nich.